Krematoriet på Vestre Kirkegård

Picture

 

Brændes eller begraves?

Alle over 15 år kan selv tage stilling til, om de vil brændes eller begraves.
Hvis ikke man selv har ytret ønske om enten bisættelse eller jordbegravelse, må ens pårørende træffe valget.
Langt de fleste, der dør i Danmark, bliver brændt – i 2013 var andelen cirka 81 procent (42.349 kremationer ud af i alt 52.471 døde). I de større danske byer overstiger andelen 90 procent. Godt 54 procent af kremationerne fandt sted på et folkekirkeligt drevet krematorium, mens de resterende lidt over 42 procent foregik på et kommunalt drevet krematorium.

Bisættelse

En højtidelighed i forbindelse med kremering kaldes en bisættelse.Ved deltagelse af en præst finder et jordpåkastelsesritual sted i kirken eller i kapellet. Efter kremeringen kommes afdødes aske i en urne.

Horsens Krematorium

Horsens krematorium er beliggende i smukke omgivelser på Vestre Kirkegård.
Bygningen er placeret på den lavere del af kirkegården nord for kapellet, omgivet af en fyrrelund mod nord og en granbevokset skråning mod vest. Den er af røde mursten og består af to særskilte huse, ovnhal og servicebygning, der er forbundet af en overdækket gang

Krematoriet foretager årlig ca. 1400 kremeringer fra Horsens og et stort opland.

Kreamtoriets to ovne opvarmes med naturgas.
Ovnene er forsynet med lovpligtig anlæg til rensning af røggasserne. Den overskudsvarme der dannes under kremeringen udvindes og anvendes til fjernvarme. Krematoriet leverer hvert år overskudsvarme nok til opvarmning af 15-16 parcelhuse.

En kremering varer typisk mellem 1 og 1½ time. Almindeligvis foretages kremeringen inden 2 uger efter dødsfaldet, med mindre særlige forhold forhindrer dette.

Der kan - med undtagelse af 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag - foretages kremationer på alle ugens dage, både indenfor og udenfor normal arbejdstid.
Krematoriet fastsætter selv tidspunkterne for de enkelte kremeringer, der dog tilrettelægges sådan, at urnen er klar til udlevering på 6. dagen efter højtideligheden. Ønskes urner udleveret før 6. dagen efter højtideligheden, kan dette ske mod bestilling af og betaling for omgående brænding, der tidligst kan foregå første hverdag efter højtideligheden.

Der kan indgås aftale om ligbrænding med overværelse, mod betaling for dækning af eventuelle særlige omkostninger forbundet hermed.

Du kan selv hente en urne på krematoriet

Pårørende er meget velkomne på Horsens Krematorium.
Du må gerne selv hente en urne. Vores krematoriemedarbejdere udlevere urnen og giver gerne en lille rundvisning i krematoriet.

Kontakt kirkegårdsassistent Tonny Lohmann Jensen tlf. 75 62 36 26, eller krematoriet på tlf. 24 99 88 50.

 

logo